El Barri de Sant Narcís

A l’any 1940, a causa d’ unes grans inundacions, el Govierno de España va expropiar uns terrenys a 13 famílies per construir-hi les anomenades casesbarates de propietat de l’OBRA SINDICAL DEL HOGAR.

Inicialment no hi havia Associació de veïns, el més semblant era “La comisión de Fiestas del Barrio de San Narciso.

Però com la força obliga, al cap dels anys, “L’OBRA SINDICAL DEL HOGAR” va posar en venda aquestes cases i això va obligar a constituir la primera ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI, hi havia molta feina a fer.

El primer president va ser el Sr. Castells. Al cap dels anys fou substituït pel Sr. Jaume Fernández, seguidament el Sr. Joan Melian, més tard en Martí Carreras i posterior en Xevi Reyner.

Actualment hi ha la primera dona presidenta del barri, la Sra. Carme Castel.

Una mica d'història

Capítol del programa “L’espiral de la història”, una coproducció de Televisió de Girona i l’Ajuntament de Girona (CRDI) emesa per TVGi entre els anys 2004 i 2006