L’Associació

Objectius essencials

Preservar el benestar del barri

Vetllar per la seguretat dels veïns

Mantenir els valors de la solidaritat i altruïsme

Conservar l'esperit de poble